Celem Ośrodka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla przywrócenia, poprawy lub zachowania zdrowia szczególnie w zakresie chorób reumatycznych i ortopedycznych oraz prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

 Misja Ośrodka: TWOJE ZDROWIE NASZYM WYZWANIEM